SOD Dantumadiel

Sterk in netwerken

Sinds 1999 is de Stichting Ondernemers Dantumadeel, hierna te noemen SOD, actief in de gemeente Dantumadiel. Destijds is het opgericht voor de ondernemers zonder toonbank, zoals bijvoorbeeld productiebedrijven, dienstverleners, etc. geen mogelijkheid om zich met andere ondernemers te verenigingen.

Er was sprake van een enkele samenwerking of klankbord, doch niet van het niveau dat men elkaar trof op gezamenlijke bijeenkomsten. Door een vijftal ondernemers is in 1999 het initiatief genomen voor de huidige SOD. Begin 2000 gestart met zo’n 25 leden is de stichting inmiddels uitgegroeid tot een florerende organisatie met ruim 100 leden. De kracht van de SOD is dat zij leden heeft uit alle geledingen van de ondernemende regio. Zo zijn bij ons onder meer makelaars, bouwbedrijven, banken, productiebedrijven, transportbedrijven tot en met detacheringsbureau lid van de stichting. Op deze wijze zijn wij breed georiënteerd in het werkveld. Dit maakt ons tot volwassen gesprekspartner voor leden, gemeente Dantumadiel, MKB-Noord Nederland, KvK, alsmede het onderwijs. Het bestuur van de SOD is onder meer vertegenwoordigd in de Ondernemersfederatie Noord-Oost Friesland (ONOF), Kenniswerkplaats Noord-Oost Friesland, De Vrienden van de Centrale As, Economisch Platform Dantumadiel.

De SOD organiseert 8-10 maal per jaar een bijeenkomst voor haar leden al dan niet in samenwerking met overheid en andere ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst staat een bepaald thema, een ondernemer of een spreker centraal. Wij nodigen u van harte uit een keer vrijblijvend contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Lees meer
Lid worden
Meer nieuws

Er zijn op dit moment geen agenda punten opgenomen in ons bestand.

 

Jouke Dantuma Advies

Dantuma Advies adviseert particulieren en bedrijven op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het begrip ruimtelijke ordening is voor velen een abstract begrip. Maar bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen zijn wel bekende begrippen.

Uw wensen moeten binnen de kaders van het bestemmingsplan passen. Het gaat dan vooral om wensen die betrekking hebben op (ver)bouwen van woningen, winkels of bedrijven en aanleggen van verhardingen, recreatieve voorzieningen, kappen en rooien van houtwallen, enz. Maar ook omtrent ander gebruik van bestaande gebouwen en gronden.
Dantuma Advies zorgt voor de begeleiding wanneer een bestemmingsplan moet worden gewijzigd of een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Dit zijn ingewikkelde procedures waarbij ons adviesbureau alle facetten beheerst, zoals het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen en het opstellen van bestemmingsplannen. Omdat wij werk van de gemeente kunnen overnemen hoeft deze alleen nog maar de aanvragen te toetsen. Dit bespaart u veel tijd! U kunt natuurlijk altijd vrijblijvend een afspraak maken.

Bij alle besluiten door de overheid genomen in het kader van de ruimtelijke ordening kunnen wij u van dienst zijn bij het indienen van inspraakreacties, zienswijzen, bedenkingen en beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat u met ons in zee gaat, maken wij een analyse om de haalbaarheid te toetsen. De kans op succes wordt hiermee vergroot.

Op basis van ‘no cure no pay’ voert ons bedrijf ook planschadeprocedures. Planschade is schade als gevolg van planologische wijzigingen. Het is een verzamelnaam voor vermogensschade (waardedaling van de woning/bedrijf) en inkomensschade (winstderving voor het bedrijf) voortkomend uit een planologische wijziging.

Bekijk dit bedrijf