Bestuursleden SOD Dantumadiel

Bauke Schaafsma
Voorzitter

Jaap de Boer
Fotograaf / Lid

Durk de Gros
Penningmeester

Sipco Bosgraaf
Secretaris

Jitske de Jong
Adviseur/ Lid

Bert de Boer
Webredacteur / Lid

Anita van Wieren
Secretariaat

Notaris F. Beks
Adviseur