SOD Dantumadiel

Bestuur

 

 

 SOD-3479  bestuur Jaap Sod Durk Gros
Voorzitter  Lid Penningmeester
De heer Bauke Schaafsma  De heer Jaap de Boer De heer Durk Gros
b.schaafsma@www.sod-dantumadeel.nl  J.deboer@www.sod-dantumadeel.nl p.fontein@www.sod-dantumadeel.nl
 SOD-Sipco Bosgraaf    _MG_2676
Secretaris  lid Lid
De heer Sipco Bosgraaf  Rena Wijnstra De heer Bert de Boer
 s.bosgraaf@www.sod-dantumadeel.nl mailto:info@www.sod-dantumadeel.nl b.deboer@www.sod-dantumadeel.nl
 SOD-Anita van Wieren  Frank Beks
Secretariaat Adviseur
Anita van Wieren Notaris F. Beks
SOD-Dantumadeel info@notariskantoorbeks.nl

E-mail SOD: info@www.sod-dantumadeel.nl