Startavond en ledenvergadering – donderdag 23 september 2021

Start avond SOD 23 september 2021
Restaurant & Partycentrum Old Dutch De Westereen

Beste leden,

Zoals eerder aangekondigd gaan we weer van start!
En ook op deze startavond zal het einde en afsluiting van het vorige jaar middels een korte ledenvergadering plaats vinden.

Programma:

18:00-18:25    Inloop

18:30-20:15    Warm en koud buffet

 

Aanvang programma:

Voor de SOD, door de SOD
M
uzikaal omlijst door Cotton Green

Met aansluitend het officiële gedeelte:

 • Opening voorzitter Bauke Schaafsma
 • Bestuursverkiezing:
  1. Schaafsma is aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar.
  2. de Boer is aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar.
  3.Bosgraaf is aftredend en niet herkiesbaar
  Bestuursvoorstel:  kandidaat bestuurslid: C. Bosgraaf

Tegenkandidaten kunnen zich melden voor 20 september a.s. bij mevrouw A. van Wieren

 • Financieel verslag penningmeester Durk Gros
 • Verslag Kascommissie: Grytsje de Boer en Feije Feenstra
 • Benoeming Kascommissie.
 • Rondvraag en sluiting

Wij rekenen op uw komst! Geef u op voor 21 september a.s.

We willen dat deze bijeenkomst goed verloopt en daarom gelden de volgende maatregelen:

 • Graag opgeven o.v.v. naam, adres, telefoonnummer.
 • Kom niet indien u coronaverschijnselen hebt.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SOD

Dit bericht is gepost in Agenda. Bookmark de link.

Geef een reactie