Gemeente Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel, gelegen in Noordoost Friesland, heeft een oppervlakte van ruim 8.700 hectare. Het ligt direct ten noorden van de rijksweg Leeuwarden – Groningen en ten zuiden van de stad Dokkum. Grensgemeenten zijn Dongeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a.

Het gemeentebestuur bestaat uit de drie onderdelen gemeenteraad, college van B&W en de burgemeester. In maart 2002 is het dualistisch stelsel ingevoerd. De taakverdeling tussen raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren is opnieuw vastgelegd. De raad concentreert zich op kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging, terwijl het college het (dagelijks) bestuur voor zijn rekening neemt.

Om de taken van een gemeente naar behoren te kunnen uitvoeren, zijn er naast bestuurders medewerkers nodig voor het voorbereidende, adviserende en uitvoerende werk. De ambtelijke organisatie van de gemeente Dantumadiel is opgebouwd uit 1 stafgroep en 3 productgroepen. Deze groepen zijn onderverdeeld in eenheden. Aan het hoofd van de organisatie staat de algemeen directeur. Bijna de hele gemeentelijke organisatie is gehuisvest in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 in Damwâld. De productgroep Gemeentelik Behear aan de Moarrewei 24 in Damwâld. Daarnaast zijn er medewerkers werkzaam bij de gemeentelijke sportvoorzieningen.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.