Werk/Leerbedrijf NEF

NEF plaatst mogelijkheden boven beperkingen

NEF voert voor de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Een aantal gemeenten koopt die dienstverlening in, waaronder Achtkarspelen. Daarnaast begeleidt (re-integreert) NEF mensen die een (bijstands)uitkering ontvangen via Wet Werk en Bijstand. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het UWV, de gemeenten en opleidingsin­stellingen. Vanaf 2014 verricht NEF tevens de re-integratieactiviteiten in het kader van de WWB, welke zijn overgenomen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van een aantal gemeenten.

NEF biedt kansen
Als ondernemer heeft u behoefte aan gemotiveerd personeel dat van aanpakken weet. Aan een partner waarop u kunt bouwen. Daarom werkt u samen met werk-/leerbedrijf NEF. NEF helpt mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt aan een volwaardige baan. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een beperking of die al wat langer een bijstandsuitkering hebben. Via detachering of begeleid werken gaan zij aan de slag bij bedrijven, instellingen of overheidsorganisaties. Ook werken ze in onze eigen industriële bedrijven of drukkerij, die op hun beurt weer een betrouwbare partner zijn voor uiteenlopende partijen.

In totaal heeft NEF zo’n achthonderd mensen met een beperking aan het werk op het gebied van schoonmaak, hovenierswerk, groenvoorziening, vervoer, drukwerk, administratie, catering, techniek, inpakken van (dier)voeding of hout- en metaalbewerking. Daarnaast bemiddelen wij een grote groep werkzoekenden, die getest en zo nodig zelfs getraind zijn om u snel van dienst te kunnen zijn.

Samenwerken biedt voordelen
Door samen te werken met NEF levert u als werkgever een bijdrage aan de samenleving van Noordoost Friesland, maar vooral ook aan uw eigen organisatie. Want NEF levert geschikt personeel tegen een prijs, die past bij de capaciteiten van de werknemer. Daarnaast voldoet u als bedrijf aan de eisen op het gebied van social return, die overheden stellen bij aanbestedingen.

NEF helpt werknemers aan een passende baan en werkgever aan geschikt personeel. NEF werkt samen met u aan een sterkere samenleving. NEF werkt!

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.