20 september Startavond SOD

DAMWÂLD – De start van het nieuwe seizoen van de Stichting Ondernemers Dantumadeel 2012-2013 op donderdag 20 september 2012 in Brasserie & Partycentrum De Kruisweg in Damwâld werd uitstekend bezocht. Bijna zeventig leden waren tijdens de geanimeerde avond aanwezig. Gastspreker was deze avond Hans Konst, gedeputeerde van de provincie Fryslân.

Voorzitter Jasper Agema opende de avond en toonde zich uitermate verheugd over de animo. “Deze opkomst doet ons als bestuur goed. Het is altijd mooi, dat als je iets organiseert, dat daar animo voor ons. We staan aan de start van een nieuw seizoen. Wij hebben de agenda inmiddels alweer vol. Er staan twee bedrijfspresentaties op het programma: de Rabobank en Dijkstra/Draisma. We hebben inmiddels zelfs bedrijfspresentaties voor het seizoen hierna. Daarnaast wil ik alvast wijzen op de nieuwjaarsbijeenkomst en de ONOF avond in februari. Aspecten die ook in ons magazine naar voren komen.” Na de korte inleiding stond er een uitstekend buffet op tafel. Ook wethouder Hylkema, van de gemeente Dantumadiel, complimenteerde de vereniging met de grote opkomst. Hylkema ging in het kort in op de revitalisering van het industrieterrein bij Feanwâlden, het Ondernemersblad met daarin een interview met Ronald Dijksterhuis en het Ondernemersfonds.

De spreker van deze avond was Hans Konst, gedeputeerde van de provincie Fryslân, die onderwerpen als Economie, Centrale As, Krimp en Regiomarketing aan de orde liet komen. Eerst was er een korte inleiding over de vorming van een eventueel kabinet VVD en PvdA, waarna de Centrale As ter sprake kwam. “Ik ben de mening toegedaan dat de Centrale As nog steeds klaar komt op het moment dat we het hebben belooft. De voordelen, zoals leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid hoef ik niet weer te noemen. We kunnen zeer binnenkort met het eerste tracé beginnen, de druk ligt dan bij de uitvoerders. Ik vraag mij ook af wat is er mis gegaan, maar heb de overtuiging dat we met de wetenschap van toen, dit niet hadden kunnen voorzien. In de crisis kansen zien, vooruit denken, ik denk dat dit de kracht van deze regio is. De bedrijven zijn meestal relatief klein en de afstanden ook. Men kent elkaar, kent de krachten en weet gebruik van elkaar te maken. Wij als provincie zullen onze blik ook verruimen, buiten de vier kernzones: Drachten, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, zodat ook de zone waarin jullie werken hier ook van kan profiteren”.

Fotos van deze geslaagde avond zie onderaan de pagina de fotoreportage.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.