Aanbestedingsprocedure noordelijk deel De Centrale As gestart

Provincie Fryslân heeft op 16 april 2012 ook het aanbestedingsproces voor het noordelijke gedeelte van De Centrale As opgestart. Meer specifiek gaat het om het weggedeelte direct ten zuiden van Dokkum tot de huidige rotonde ter hoogte van de afslag naar De Westereen (projectdeel Noord 2 is zeven kilometer lang). Naast de aanleg van de weg wordt ook ingezet op het realiseren van een plus in het gebied. Bijvoorbeeld een plus voor de natuur. Gedeputeerde Staten willen hiervoor € 37,5 miljoen beschikbaar stellen.

Naar verwachting is half oktober bekend welke marktpartij, dan wel marktcombinatie, het werk gaat uitvoeren. De daadwerkelijke uitvoering start in het eerste kwartaal van 2013. De werkzaamheden lopen door tot in 2015. Naast de weg worden ook de werkzaamheden in het gebied rondom de weg meegenomen in het uitvoeringscontract.

Hieronder een aantal linken met nadere informatie over de deelgebieden, de aanbestedingskalender en de gebiedsontwikkeling.

De Centrale As

Aanbestedingskalender

Gebiedsontwikkeling De Centrale As

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.