Nieuwe stichting gaat aan de slag met de Regiodeal Versnellingsagenda

De stichting Versnellingsagenda zal de uitvoering van de Regiodeal Noordoost Fryslân aanjagen. Hiermee breekt een nieuwe fase in de regionale samenwerking aan. De stichting Versnellingsagenda neemt op onderdelen mensen en processen van bestaande stichtingen en samenwerkingen over. Dat geldt ook voor de voorbereidingen die door het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) sinds 2017 zijn opgepakt. Bijna alle medewerkers van het KEI zullen overgaan naar de nieuwe stichting

Regiodeal
De Regiodeal Noordoost-Fryslân/Versnellingsagenda is een unieke manier van samenwerken tussen overheden, onderwijs en ondernemers om de regio structureel economisch te versterken in de periode 2020 en 2025. Voor deze samenwerking heeft het Rijk 18 miljoen euro beschikbaar gesteld. Samen met de bijdrage vanuit de provincie Fryslân en de vier betrokken gemeenten komt er een bedrag beschikbaar van 29,4 miljoen euro.

Samenwerking
De nieuwe stichting zorgt ervoor dat onderwijspartijen en ondernemers bij één ingang terecht kunnen voor een subsidieaanvraag. De stichting Versnellingsagenda opereert niet alleen. Om de samenwerking slagvaardig aan te kunnen jagen wordt er nauw samengewerkt met de Regioboard Noordoost Fryslân. Hierin is de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd. De Regioboard neemt besluiten over de projecten die subsidie vanuit Versnellingsagenda aanvragen. De Regioboard wordt aangevoerd door een onafhankelijk voorzitter. Naar deze persoon wordt nog gezocht, net als een aantal andere leden. Daarnaast is er een Klankbord en Adviesraad. Deze raad geeft gevraagd maar ook ongevraagd adviezen aan de Regioboard over de uitvoering van de projecten van de Versnellingsagenda.

Aanvragen van subsidie
Om een subsidie te kunnen aanvragen dient het project een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier komt uiterlijk volgende week dinsdag beschikbaar via www.dwaande.nl.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.

Geef een reactie