Ondernemersbijeenkomst in gemeentehuis Dantumadiel

Jaarlijks organiseert de gemeente Dantumadiel voor de ondernemers een informatiebijeenkomst. Informatie gezelligheid en netwerken is het doel. Samen met het bestuur van de SOD werd een boeiend en inhoudelijk sterk programma gemaakt. Helaas viel de opkomst van leden van SOD, LTO, Westereender Keapman en Handel en Ambacht Feanwalden iets tegen. Na het openingswoord van Dicky v/d Meer mocht Wethouder Emke Peterson uitleggen wat er in 1 jaar collegevorming tot stand gekomen is. De gemeente Dantumadiel is vlot met het betalen van de rekeningen, en in de ranglijst bezetten zij de 8e plaats. Attje Meekma voorzitter van de N.F.W presenteerde het Agrarisch natuurbeheer in de 5 noordelijke gemeenten. Er was altijd een goede samenwerking met het college van de Provincie. hopelijk krijgt dit een vervolg bij het nieuwe college. Gewerkt wordt aan een collectief weidevogelbeheer, onderhoud elsesingels. Ondersteuning van de activiteiten gebeurt vanuit het streekhuis, met een eigen gebiedsbureau. De status nationaal landschap is erg fijn, maar ondersteuning van het rijk met geld is niet mogelijk. Binnenkort ontstaat er een overgangssituatie naar Anno en wordt gewerkt aan de groene agenda Noordoost. In de pauze was er een optreden van de folkband Dixie Doodle. Wat is er allemaal mogelijk in de geweldige natuur van het Bûtenfjild. Namens wetterwalden had Oege Hiddema een duidelijke visie. Eind 2016 wordt de Grote wielen verbonden met de Swemmer. Ongekende mogelijkheden op het gebied van recreatie. Met de sloep of fluisterboot varen naar het transferium in Feanwalden en vervolgens de Trein. Geen droombeeld maar mogelijk in de toekomst werkelijkheid. Ten slotte nog nagenieten van de borrel of fris, contacten leggen en dan naar huis.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.