Noardeast-Fryslân wordt de naam van de nieuwe gemeente

per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.  Dat werd vrijdagochtend bekend gemaakt in Dokkum. Afgelopen woensdag tijdens de Tweede Kamerverkiezing mocht de bevolking een keuze maken uit: Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân of Noardeast-Fryslân.

In totaal werden er 25.917 stemmen uitgebracht. Op ‘Dokkumerlân’ werden 5.262 stemmen uitgebracht, op ‘Ie- en Lauwerslân’ 3.309 stemmen en op ‘Noardeast-Fryslân’ 17.346  stemmen. Burgemeester Marga Waanders (Dongeradeel), burgemeester Bearn Bilker (Kollumerland c.a.) en loco-burgemeester Jelle de Vries (Ferwerderadiel) maakten vrijdagochtend op de Zijl in Dokkum de naam bekend tijdens een live tv-uitzending op Streekomroep RTV NOF vanaf De Zijl in Dokkum.

Naamgeving

Stemgerechtigde inwoners van de drie gemeenten konden tijdens de Tweede Kamer Verkiezing van 15 maart jl. stemmen op de naam van hun voorkeur. De drie namen kwamen tot stand na een advies van de ‘Kommisje Nammejouwing’ onder voorzitterschap van burgemeester Bearn Bilker. Hierbij zijn inwoners gevraagd naamsuggesties in te dienen. In totaal zijn er 892 suggesties ingeleverd waarvan 646 unieke namen. De kommisje heeft dit aantal teruggebracht naar de drie namen.

Op 30 maart aanstaande besluiten de gemeenteraden over het herindelingsadvies. Dit advies wordt vervolgens vóór 1 mei  aangeboden aan het college van gedeputeerde Staten.  Het college van GS geeft haar zienswijze op het advies en stuurt die zienswijze samen het herindelingsadvies voor 1 juli naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister maakt een wetsontwerp en legt die in het najaar 2017 voor aan de Raad van State. Na advisering door de Raad van State gaat het wetsvoorstel via de Ministerraad naar de Tweede Kamer en vervolgens naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer in het voorjaar 2018 besluit en kan per 1 januari 2019 worden heringedeeld. De voorbereidingen binnen de drie gemeenten gaan vanaf nu gewoon door.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.