In uw gebied gratis WiFi-lokaties realiseren

Onlangs heeft de Provincie Fryslân in het kader van het investeringsprogramma “Wurkje foar Fryslân” een fors bedrag beschikbaar gesteld voor projecten, die de economie van onze provincie kunnen versterken. Collectieve organisatie’s zijn in de gelegenheid gesteld om voorstellen in te dienen die de economisch belangen in hun regio ten goede komen. Door de ONOF is een project voorgedragen voor de realisatie van gratis Wi-Fi voor de openbare ruimte op toeristische lokaties en plekken met toeristisch potentieel in (Noordoost) Fryslân. Het behoeft geen betoog dat een dergelijke voorziening bijzonder aantrekkelijk is in ons digitale tijdperk waar e-mail, internet, app-toepassingen, e.d. met i-pads, laptops, mobiele smart-telefoons ook voor ons gebied een duidelijk pluspunt betekent.

Tot ons grote genoegen is ons voorstel positief ontvangen en hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân 18 maart jl.een subsidieregeling Wi-Fi  vastgesteld.

De subsidieregeling voor gratis WiFi wordt in bijgaande brief van de provincie  nader toegelicht. Voor voor meer informatie wordt verwezen naar de website: www.fryslân.nl/wurkje en het e-mailadres  wurkjefoarfryslan@fryslan.nl.

Hoewel deze regeling gefocusd op toerisme en recreatie, is het duidelijk dat het economisch belang in brede zin met deze ontwikkeling gediend is.  Daarom stellen wij u voor dat U de toeristische/recreatieve ondernemers in uw gebied voorziet van informatie over deze nieuwe regeling en het voortouw neemt om in uw gebied gratis WiFi-lokaties te realiseren ongeacht of zij wel lid of (nog) geen lid van uw ondernemersvereniging zijn.

Het ONOF-bestuur wil uw besturen opwekken deze “vogel niet over het net te laten vliegen” en na te gaan hoe uw bedrijfsleven danwel leden van uw vereniging profijt kunnen profiteren van deze regeling.

Neem derhalve tijdig uw maatregelen, subsidie-aanvragen kunnen tot 1 november 2014 worden ingediend !!!

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.