Subsidieregeling praktijkleren vanaf januari 2014

Doel van de Subsidieregeling praktijkleren is werkgevers te stimuleren dat zij praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen gaan bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Kijk hier voor meer informatie 1311_Infoblad_Subsidieregeling Praktijkleren