Ondernemers SOD in debat met politiek leiders gemeente Dantumadiel.

Donderdag  21 november in De NyeWarf het eerste debat van de lijsttrekkers op weg naar de gemeenteraadsverkiezing maart 2014.

De nieuw gekozen politieke  leiders konden  hier hun plannen presenteren op het gebied van ondernemerszaken.Dit allemaal onder leiding van Andries Bakker, die werkzaam is bij omroep Fryslan. De politieke standpunten, ideeën en plannen werden verwoord door Hijlkema  PvdA, Bos  CDA, Wiersma Christen Unie, de Bruin FNP, Bakker SGP en Postma Dantumadiel 82. Hijlkema en Bos zijn momenteel wethouder, en door hun partij weer als lijsttrekker herkozen. Alle politieke leiders kregen kort de gelegenheid zich zelf en de partij voor te stellen en wat de partij de afgelopen 4 jaar heeft gerealiseerd.Op deze discussieavond is er veel besproken, maar de meeste energie en tijd ging zitten in de onderwerpen:taken gemeente , woon/werk gemeente , ruimte voor ondernemers , economische kansen en tegenstellingen  centrale as, MKB, bestuurlijke of ambtelijke fusie gemeente  en ondernemersfonds.

De centrale As blijft een gevoelig onderwerp. Binnen de politiek is er verdeeldheid, dat natuurlijk te maken heeft met de partijstandpunten. Ondernemers uit Broeksterwoude en Damwoude willen graag een bedrijventerrein bij de afslag van de snelweg naar dit dorp. Of de provincie hiermee gaat instemmen is vooralsnog niet duidelijk. Ondernemers uit deze regio zien hier kansen voor  economische ontwikkeling.  Vestiging van nieuwe ondernemingen op het bedrijventerrein in De Westereen verloopt zeer stroef. Het terrein blijft grotendeels onbebouwd. Betere ontsluiting zou mogelijk kunnen helpen. De oostelijke rondweg is klaar, nu nog de westelijke ontsluiting via de industrieweg naar de Centrale As. Gezien de plannen gaat Burgum profiteren van de nieuwe snelweg, dus Tytsjerksteradiel heeft daar voordeel van.Het  mag niet zo zijn dat Dantumadiel het kind van de rekening wordt. Het winkelcentrum in Damwoude zit straks niet meer aan een doorgaande weg.  Volgens de politiek  hebben de ondernemers hier voldoende kwaliteit om ook in de toekomst hun omzet te kunnen realiseren.
Dantumadiel is een woon/werkgemeente. De kwaliteit van het wonen en de faciliteiten zijn belangrijk. Maar ook ieder dorp heeft recht op ruimte voor bedrijfsontwikkeling. Het MKB blijft in onze gemeente de grootste werkgever. Als ondernemer verlangen we meer ruimte en minder betutteling door ambtenaren.

Krijgen wij in Noord Oost Friesland nu een bestuurlijke of een ambtelijke fusie.Dit is onduidelijk wat blijkt uit de standpunten van de diverse partijen. De voordelen van samenwerken of fusie  moeten opwegen tegen de gemaakte kosten.De SOD is trots op het ondernemersfonds in onze gemeenteDantumadiel. Landelijk is er veel belangstelling hoe het in Dantumadiel is geregeld.  Wij hopen dat dit ook naar de toekomst gewaarborgd kan blijven. De omliggende gemeenten hebben dit niet. Meerdere bijzondere projecten zijn al uit het fonds betaald.

Meer verantwoordelijkheden van rijk gaan terug naar de samenleving.  Het takenpakket voor de gemeente wordt daardoor uitgebreid.Kosten gaan omhoog, maar vergoeding van rijk gaat niet omhoog.  Hoe gaat het straks met de OZB. Bauke Schaafsma van de SOD bedankt de lijsttrekkers en debatleider.Na drie uur discussie kregen  alle Politieke leiders en  Andries Bakker een presentje en was er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje de avond af te sluiten  Een boeiende discussieavond georganiseerd door de ondernemersvereniging SOD in Dantumadiel.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.