Gesprek met De Friesland Zorgverzekeraar 27 juni 2012

Het bestuur van de ONOF vraagt hierbij uw aandacht voor het volgende:

Zoals u weet, hebben onlangs de voornemens van de overheid, maar ook berichten over de standpunten van De Friesland Zorgverzekeraar over de toekomst van het Ziekenhuis De Sionsberg te Dokkum recentelijk veel onrust teweeg gebracht in de regio Noordoost Fryslân.

Een aantal ondernemers, die zowel individueel als collectief een ziektekostenverzekering hebben lopen bij De Friesland Zorgverzekeraar, hebben de ONOF verzocht om een gesprek aan te gaan met mevr. Diana Monissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Friesland. Ik dat gesprek willen zij te weten komen, wat de rol is (geweest) van De Friesland bij de besluitvorming over zowel de huidige situatie, als ook over de toekomst van De Sionsberg. Hoe het komt met de eerstelijns hulp in onze regio, en welke invloed verzekerden bij hun verzekeraar kunnen laten gelden.

Als ONOF-bestuur hebben wij aangegeven, dat alle ondernemers die op welke wijze dan ook aangesloten zijn bij De Friesland, aanwezig mogen zijn bij deze bijeenkomst en deel kunnen nemen aan de discussie over deze zaak. Tot ons genoegen kunnen wij u berichten dat mevr.Monissen met dit voorstel heeft ingestemd. Omdat nagenoeg elke onderneming direct of indirect via zijn medewerkers te maken heeft met deze voor onze regio zo belangrijke zorgverzekeraar nodigen wij uw bestuur, maar ook uw leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Lokatie Theater SENSE, Hogedijken 18, Dokkum.

Datum Woensdag 27 juni 2012.

Tijd 16.45 uur Inloop.

17.00 uur Toelichting door, en discussie met mevr. D. Monissen, voorzitter R.v.B. van De Friesland

Zorgverzekeraar.

18.00 uur Sluiting (uiterlijk).

Dit alles zal gebeuren in een vertrouwelijke sfeer; de bijeenkomst heeft tot doel voor ons als ondernemers in een open sfeer duidelijkheid te krijgen over diverse tot nu toe onbeantwoorde vragen. De afspraak is dan ook: geen pers en achteraf geen mededelingen naar buiten.

Met vriendelijke groet,

namens het ONOF-bestuur,

Henri Geursen, voorzitter.

Joop Wolters, secretaris.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.